Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) je privatna, neprofitna fondacija posvećena rastu i jačanju demokratskih institucija širom sveta.

Svake godine, NED dodeli više od 1.200 grantova podrške  projektima nevladinih grupa u inostranstvu koji rade na ostvarivanju demokratskih ciljeva u više od 90 zemalja.

"Demokratija uključuje pravo građana da slobodno odlučuju o svojoj sudbini.

Ostvarenje ovog prava podrazumeva sistem koji garantuje slobodu izražavanja, verovanja i udrživanja, slobodne izbore, poštovanje neotuđivih prava pojedinaca i manjina, slobodne medije i vladavinu prava."

NED podržava projekte u oblasti  ljudskih prava, vladavine prava, slobode informisanja, nezavisnosti medija, demokratskih ideja i vrednosti, odgovornosti i transparentnosti, jačanja organizacija civilnog društva, jačanja demokratskih političkih procesa i institucija, građanskog obrazovanja, demokratskog rešavanje sporova, slobode udruživanja, tržišne privrede.