FJŠ

Fondacija "Jelena Šantić" pruža finansijsku i tehničku podršku organizacijama civilnog društva i pojedincima iz oblasti kulture i umetnosti kako bi stvorili mreže između umetnosti, kulture, ljudi i njihovih građanskih i ljudskih prava i potreba u Srbiji.

fjs