CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost) je organizacija civilnog društva osnovana 2010. godine. CRTA je organizacija mladih ljudi sa širokim iskustvom u građanskom aktivizmu, novinarstvu i politici.

U svom zalaganju za primenu koncepta odgovornog ponašanja u društvu razvijamo različite mehanizme za praćenje i procenu stepena odgovornosti nosilaca vlasti, istražujemo i edukujemo građane/ke i političare/ke o konceptu odgovornosti i zagovaramo da se koncept odgovornog ponašanja primeni u praksi i zakonodavstvu kao osnovna vrednost razvijenog demokratskog društva.

Želimo da nateramo donosioce odluka da polažu račune građanima/kama i zato podvlačimo crtu i sumiramo njihov rad i na nacionalnom i na lokalnom nivou.

Želimo da nam se priključi što više građana/ki!

Zajednički projekti:

Otvoreni parlament

Real Say on Policy