Aktivistička šetnja u cilju približavanja sela gradu

Sa namerom da ukažemo na lošu povezanost sela sa gradom, uz podršku grupe Kobra i … Continue reading Aktivistička šetnja u cilju približavanja sela gradu