NKD na sastanku međuministarske projektne grupe

Programski savetnik Nacionalne koalicije za decentralizaciju, Danijel Dašić učestvovao je u trećem sastanku Međuministarske projektne grupe koja se bavi Strategijom reforme javne uprave.  Pomenuti sastanak održan je 4. i 5. juna u Šapcu sa ciljem definisanja pravaca u kojima bi trebalo da se intenziviraju reformski procesi na ovom polju.

NKD u radu Međuministarske projektne grupe ima zapaženu ulogu jer svojim aktivnim i kritičkim stavom insistira i utiče na podizanje kvaliteta i primenljivost usvojenih strategija i akcionih planova. Zahvaljujući takvom stavu, predstavnik NKD-a je govorio o značaju monitoringa procesa, naročito u delu koji se odnosi na realnu primenu usvojenih procedura u delu javne uprave izvan Beograda.

,,Ohrabruje činjenica da ministarstvo, posle dužeg vremena, počinje da uviđa značaj decentralizacije na proces efikasnijeg sprovođenja reforme javne uprave.”

Dosadašnje aktivnosti su se uglavnom fokusirale na reforme krovnih zakona i izradu strategija dok niko nije pratio stvarne efekte i koristi koje od toga imaju građani na lokalu. Očekujemo da u narednom periodu, uz najavu dvosmerne saradnje između ministarstva i NKD-a omogućimo bolju uslugu tamo gde je građanima najpotrebnija – u njihovim sredinama.” – izjavio je Danijel Dašić iz NKD-a nakon sastanka međuministarske projektne grupe.

Naime, pitanje decentralizacije je ponovo aktuelno, kao i aktivno učešće NKD-a u izradi Programa reforme lokalne samouprave, gde se kao jedan od elemenata pominje i reforma izbornog sistema na lokalu. Međuministarska projektna grupa je voljna da u narednom periodu aktivnije sarađuje sa NKD-om, pogotovo u delu koji se odnosi na promociju i objašnjavanje elemenata i efekata koje reforma javne uprave može imati na građane i građanke Srbije.

Više o događaju možete pogledati na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.