Glasno i jasno o EU: Lokalne zajednice i decentralizacija

Nacionalna koalicija za decentralizaciju predstaviće svoj doprinos približavanju evropskih vrednosti građanima na konferenciji „Glasno i jasno o Evropskoj uniji“ koja se održava 28. maja u Beogradu. Evropske integracije najveći broj građana vidi kao politički proces, u kom predstavnici vlasti sprovode utvrđene mere kako bi država pristupila EU, dok drugi aspekt podrazumeva reforme na nivou samog društva, gde su glavni akteri građani. U prethodne dve i po godine, šesnaest organizacija iz cele Srbije je, u partnerstvu sa lokalnim vlastima i građanima, dalo doprinos unapređenju procesa EU integracija aktivnim angažmanom na kreiranju i razvijanju javnih politika na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Decentralizacija podrazumeva partnerstvo, zajednički rad, uvažavanje interesa lokalne zajednice, sagledavanje situacije iz više uglova, pronalaženje rešenja koje će zadovoljiti i neke šire interese.

Jedan od, nažalost, mnogobrojnih primera zloupotrebe decentralizacije, politike Evropske unije i potpunog ignorisanja lokalne zajednice je i primer izgradnje Mini hidroelektrana na području Stare planine.  „Na Staroj planini su reku, čije je korito inače porozno, strpali u cev – koja nije porozna. Rezultat je da je presušio jedan jedini hiljadugodišnji bunar u obližnjem selu, iz kog je čitavo stanovništvo sela nabavljalo vodu. Ljudi su se bunili, ali nikom ništa”, kaže jedan građanin. 

Politika životne sredine Evropske unije podrazumeva prelazak na obnovljive izvore energije

Cilj politika životne sredine Evropske unije je da promoviše održivi razvoj i očuva životnu sredinu za sadašnje i buduće generacije. Kada jedno ministarstvo Republike Srbije rešenjem dodeli jednom privrednom subjektu privremeni status povlašćenog proizvođača električne energije na osnovu, između ostalog, rešenja o građevinskoj dozvoli jedne opštinske uprave, stiče se utisak i da prelazimo na obnovljive izvore energije i da brinemo o održivom razvoju i očuvanju životne sredine. Međutim, To u praksi nije slučaj. „Na desnoj obali u visini vodozahvata došlo je do aktiviranja klizišta (površine oko 200-300m2), uništena je vegetacija na levoj obali od vodozahvata do deonice gde se cevovod odvaja od korita za malu vodu i devastirana je šuma i uništene privatne parcele za čije korišćenje vlasnici nisu dali saglasnost“- tvrde meštani.

“Oko 70% zakonodavstva Evropske unije biće sprovedeno na lokalnom nivou, odnosno  Evropska unija će uticati na oko 60% svih aktivnosti koje se realizuju u lokalnim zajednicama.” –   Stalna konferencija gradova i opština, „Okvirni dokument o uticaju evropskih integracija na lokalne samouprave“, 2013.


Konferencija je završni deo projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“. Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom. Na konferenciji će prisustvovati i predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, a otvoriće je Mateja Norčič-Štamcar, zamenica šefa Delegacije.  

Povezani članci:

Bilteni: Stara planina po uzoru na Provansu?