Da li sve(t) mladima ostaje i zašto ne?

Debata “Da li sve(t) mladima ostaje i zašto ne?” biće održana u sredu, 27. marta u 17h u prostorijama udruženja ,,Forca”

Učesnici debate:

Prema poslednjoj proceni stanovništva po starosti i polu iz 2017. godine, mladih (15-30 godina) ima 1 186 795 i čine 16,95% populacije u Srbiji, odnosno malo više od 1/6 stanovništva. U aktuelnom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije, samo je četvoro poslanika/ca mlađih od 30 godina, te su mladi u ovom predstavničkom telu zastupljeni sa 1,6% u ukupnom broju predstavnika/ca.

Da li mladi, koji žive van univezitetskih centara, imaju priliku i mogućnost da više utiču na politike koje se tiču mladih?

S obzirom da naš izborni sistem ne predviđa obavezno prisustvo mladih na partijskim listama, time je partijama ostavljeno da prosuđuju da li će se i koji broj mladih naći na listama. Da li bi rešenje bilo uvesti obavezne kvote za mlade kao što je to slučaj sa manje zastupljenim polom odnosno ženama?

Troje poslanika koji su u kategoriji mladih su u Narodnu skupštinu izabrani iz vladajuće partije, međutim, to nije indikator promocije mladih ispred vladajuće većine, već posledica najvećeg broja osvojenih mandata, jer su pomenuti mladi poslanici/ce zauzimali 81, 92. i 127. mesto na izbornoj listi. Četvrti mladi narodni poslanik nije iz vladajuće stranke.

Interesantan je podatak da je broj mladih u skupštini drastično opao u odnosu na 2008. godinu kada je bilo čak 22 poslanika/ca mlađih od 30 godina što je činilo 8,8% od ukupnog broja poslanika.

Pozivamo omladinu Požege da nam se pridruži i prodiskutuje sa nama o njihovom položaju u društvu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

Događaj se realizuje kroz građansku inicijativu ,,Biram koga biram” čiji je cilj unapređenje izbornog sistema tako da građani biraju istinski narodne, a ne partijske poslanike.