Predstavljanje nalaza indeksa održivosti OCD 2017.

Indeks održivosti okt. 2018.

Rezultate USAID-ovog Indeksa održivosti organizacija civilnog društva za centralnu i istočnu Evropu koji procenjuje napredak i razvoj neprofitnih organizacija civilnog društva (OCD) u dvadeset i četiri zemlje u regiona predstaviće Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID. Predstavljanje rezultata IO OCD 2017 održaće se danas 16. oktobra u hotelu Envoy (konferencijska sala), ulica Gospodar Jevremova 47, sa početkom od 12:30 sati.

Prostor za učešće OCD-a u procesu donošenja odluka nastavlja da se zatvara, a neka dugoročna partnerstva između državnih institucija i OCD-a se prekidaju. U 2017. godini, OCD – naročito one koje se bave borbom protiv korupcije, nadgledanjem izbora, demokratizacijom i ljudskim pravima - bile su meta negativnog medijskog izveštavanja, pokazuju nalazi IO OCD 2017.

Indeks procenjuje trendove razvoja, na međunarodnom i regionalnom nivou, i identifikuje prepreke koje mogu da utiču na održivost organizacija kao što su pravni okvir, organizacioni kapaciteti i finansijska održivost.

Kakvi su rezultati Indeksa održivosti za 2017. godinu i sa kakvim se preprekama i izazovima suočava civilni sektor kako u Srbiji tako i u regionu moći ćete da čujete tokom uvodnih reči i okrugli stolova.

Uvodne reči i prezentacija izveštaja

  • 12:30 -12:40 Laura Palmer Pavlović, direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj, USAID Srbija
  • 12:40 - 12:50 Milena Velojić, direktorka Nacionalne koalicije za decentralizaciju
  • 12:45 - 14:15 Tri tematska okrugla stola
  • 14:15 – 14:30 Zaključci

Više informacija na https://nkd.rs/indeks-odrzivosti/  ili  https://www.usaid.gov/serbia