Unapređenje strateškog pristupa i planiranja javnih politika na lokalu

U okviru projekta Provera Evropske stvarnosti, u partnerstvu sa udruženjem građana Evrokontakt, analizirali smo primenu principa dobroj upravljanja i kreiranja javnih politika u oblasti strateškog planiranja u Rasinskom okrugu, na primeru opštine Trstenik. Analizirali smo šta donosi novi Zakon o polnskom sistemu i lokalnim samoupravama i dali preporuke za unapređenje procesa planiranja na lokalu.

PDF File

Download PDF File