NKD podržava inicijativu “Sačuvajmo reke Stare planine”

Stara planina najveći park prirode u Srbiji i prirodno dobro od izuzetnog značaja na čijoj teritoriji živi više od 115 vrsta endemičnih vrsta biljaka i preko 100 zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta, gde se nalazi veliki broj hidroloških i geomorfoloških struktura[1] i koji slovi za jedan od lepših predela Srbije.

zpdstaraplanina6

Nacionalna koalicija za decentralizaciju podržava inicijativu za obustavljanje izgradnje malih hidroelektrana na području parka prirode Stara planina i traži uspostavljanje upravljačkih mehanizama koji će omogućiti primenu standarda definisanih Nacionalnom strategijom održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara[2] i drugim međunarodnim dokumentima čija je Srbija potpisnica[3] koji podrazumevaju očuvanje, održivo korišćenje prirodnih resursa i suštinsko učešće lokalne zajednice u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima.

Država Srbija je predeo Stare planine stavila pod zaštitu još 1997. godine, a o očuvanju, razvoju i održivosti ovog zaštićenog dobra, po osnovu upravljačkog prava, brine javno preduzeće Srbijašume[4].

Ovaj predeo značajan je ne samo zbog izuzetnih prirodnih resursa i potencijala za razvoj turizma i poljoprivrede, koje prepoznaju i domaće zakonodavstvo i strategije razvoja i očuvanja prirodnih dobara, već i zbog važnog kulturnog nasleđa koje takođe predstavlja potencijal razvoja Stare planine i cele jugoistočne Srbije[5].

Projekat izgradnje malih hidroelektrana je samo jedan od problema koji proizilazi iz loše postavljenog sistema upravljanja i neadekvatne brige nadležnih institucija, a čiji bi efekti mogli imati trajne posledice po životnu sredinu i stanovništvo ovog područja.

Jedna od članica koalicije za decentralizaciju je i udruženje za zaštitu prirode "Stara planina" koje deluje na teritoriji Pirotskog upravnog okruga od 1996. godine. Udruženje Stara planina bilo je pokretač inciijative "Zelena decentralizacija". 

[1] Zavod za zaštitu prirode Srbije, Predeo od izuzetnog značaja I kategorije, Stara planina http://www.zzps.rs/novo/kontent/novosti/425/03%20Prirodne%20vrednosti%20PP%20Stara%20planina.pdf

[2]http://www.gs.gov.rs/doc/strategije/Strategija%20odrzivog%20koriscenja.docx

[3] Konvencija o zaštiti vlažnih staništa – Convention on Wetlands, („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 9/77); Konvencija o zaš svetske kulturne i prirodne bašne – UNESCO World Heritage Convenon („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, br.8/74);

[4] http://www.srbijasume.rs/zastprirdob.html

[5]https://nkd.rs/wp-content/uploads/2017/10/nkd_brosura_1_final-1.pdf; http://www.europeanheritageawards.eu/winners/conservation-study-village-gostusa-pirot-ditrict/