Uključivanje građana u rešavanje problema u zajednici

Građani Kragujevca, Kruševca, Valjeva, Pirota i Niša će u naredna dva meseca imati mogućnost da se uključe u izradu preporuka za rešavanje problema upravljanja ili primene javnih politika na nivou gradova i opština i to u oblasti zaštite životne sredine, zaštite ljudskih prava i prevencije diskriminacije kao i u procesu donošenja strateških odluka i učešću građana u tim procesima.

Građani Valjeva i Pirota imaće priliku da iznesu svoje stavove i predloge za rešavanje problema iz oblasti zaštite životne sredine koji se odnose na nedostatke u procesu upravljanja otpadom i zaštićenim prirodnim dobrima u njihovom okruženju, priliku da se upoznaju sa ključnim nalazima Alternativnih izveštaja koji ukazuju na neke od problema u zakonskom okviru i primeni, ali i priliku da čuju kako su neki od tih problema rešeni u zemljama Evropske unije.

“Građani ne znaju, niti ih zanima koji su zahtevi poglavlja 27 u pregovorima sa Evropskom unijom, ali ih i te kako zanima da li žive pored divlje deponije. Ne zanima nas, kao građane,  ni vladavina prava kao nekakav apstraktan pojam, već nam je važno da imamo načina da zaštitimo svoja prava u nekom postupku ili da dobijemo istinite informacije o tome šta se dešava u našem okruženju. Proces reformi je važan zbog nas, građana, a ne Evropske unije” kaže Jovana Strahinić, koordinatorka projekta Provera EU stvarnosti iz NKD-a.

Aktivnosti u pet gradova Srbije

Građani Kragujevca će u dijalogu sa  lokalnih i nacionalnih institucija moći da sa donosiocima odluka razgovaraju o efikasnosti sistema zaštite od diskriminacije i njegovoj primeni kao i o najavljenoj inicijativi za formiranje lokalne kancelarije za ljudska i manjinska prava u Kragujevcu.

Kruševljani ce moći da se upoznaju sa novim zakonskim rešenjima koja predviđaju da proces donošenja važnih, strateških odluka bude ne samo otvoren već i inkluzivan, a moći će i da saznaju zbog čega je strateški pristup donošenju odluka i akata od velikog značaja za razvoj jedne lokalne zajednice.

Oni će moći da se upoznaju sa nalazima Alternativnog izveštaja o strateškom upravljanju u Rasinskom upravnom okrugu, kao i da saznaju šta će proces uvođenja strateškog planiranja, u skladu sa principima dobrog upravljanja doneti Trsteniku.

Građanima Niša i drugih pomenutih gradova će u okviru ovih aktivnosti biti predstavljeni i izmenjeni mehanizmi za učešće građana u procesu donošenja odluka koji treba da omoguće aktivno učešće ali i uticaj građana na ove procese.

U perthodnih par meseci posvećeno smo radili na prikupljanju podataka i planiranju aktivnosti i povezivanju sa drugim akterima u procesu reformi. Uz pomoć patnera, kolega iz drugih organizacija i udruženja i konsultantsku podršku osmislili smo set aktivnosti koje će nam pomoći da naše sugrađane i ključne aktere informišemo i uključimo u rad na unapređenju stanja u ovim oblastima.


Ove aktivnosti realizuju se u okviru programa za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za doprinos procesu integracija Srbije koji, uz podršku Šveske realizujemo u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i više od 20 organizacija i udruženja širom srbije, među kojima je i šest organizacija članica koalicije.

Više informacija o projektu i drugim partnerima kao i najnovije vesti možete naći na sajtu Transformator.bos.rs, a fotografije sa radionica za pripremu aktivnosti možete naći u nastavku.