Predstavljene preporuke za uključivanje građana

Na radionici za organizacije civilnog društva iz Niša koja je održana u petak 15. juna u prostorijama EU info centra predstavljena je matrica za uključivanje civilnog društva u proces pregovora kao i preporuke za uključivanje građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou.

O tome na koji način građani i organizacije civilnog društva mogu da doprinesu procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, kao i o mehanizmima za uključivanje građana u proces donošenja odluka i  značaju učešća civilnog društva u ovim procesima razgovarali smo sa kolegama i koleginicama iz organizacija i udruženja građana iz Niša i partnerima iz Beogradske otvorene škole koja je  pokrenula inicijativu Progovori o pregovorima, u okviru koje je radionica organizovana.

Koordinator projekata Beogradske otvorene škole, Vanja Dolapčev razgovarao je sa kolegama o vremenskom okviru i adresama na koje treba uputiti pitanja i komentare vezane za izradu pregovaračke pozicije ili praćenje primene nekog poglavlja, a predstavio je i platformu Progovori o pregovorima na kojoj se mogu naći sve informacije i dokumenta vezana za proces pregovora Srbije sa Evropskom unijom.

Profesor Dejan Vučetić sa Pravnog fakulteta iz Niša je nakon toga ukazao na postojeće zakonske mehanizme za učešće u procesu donošenja odluka kao i na potpisane i usvojene međunarodne dokumente kojima se definišu standardi građanske participacije. On se takođe osvrnuo i na skorašnje izmene zakonskog okvira kojima se definiše proces izrade strateških i drugih važnih dokumenata, a koje bi trebalo da omoguće da se proces donošenja odluka zasniva na principima dobrog upravljanja – donošenju odluka zasnovanom na podacima, učešću građana u procesu donošenja odluka i transparentnom, odgovornom i delotvornom pristupu izradi javnih politika.