Učešće građana u procesu donošenja odluka

Kako građani, udruženja, organizacije i drugi akteri civilnog društva mogu da utiču na odluke koje donose organi vlasti? Kako i kada se treba uključiti u proces donošenja odluka?Kako proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji utiče na razvoj lokala?

Do odgovora na ova i druga pitanja pokušaćemo da dođemo na konsultativnoj radionici za organizacije civilnog društva koju NKD organizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom u okviru inicijative „Progovori o pregovorima“.

Radionica se održava u petak 15. juna, sa početkom u 11:30 sati u prostorijama EU info kutka, a pored predstavnika Beogradske otvorene škole, koji će predstaviti matricu za ukljčivanje civilnog društva u proces pregovora, na radionici će učestvovati i profesor doktor Dejan Vučetić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, koji će predstaviti predloge za povećanje učešća građana u procesu donošenja odluka u Gradu Nišu.

POP agendaNKD će u kratkoj sesiji na početku dana predstaviti aktivnosti vezane za uključivanje građana, a završna sesija će u formi diskusije biti posvećena primerima uspešnih participativnih procesa u Srbiji. Na završnoj sesiji je planirano učešće predstavnika opštine Paraćin koja je među prvima sprovela uspešan proces participativnog budžetiranja u Srbiji (očekuje se potvrda).