Koliko neistina i spinova možemo čuti u jednoj izjavi Zorane Mihajlović?

27mlrd

Prošao je i dan D, tačnije 25 april, došao je i otišao Predsednik Vučić, i desilo se NIŠTA.

Najinteresantniji trenutak njegovog dolaska je upravo njegova opaska “ko li mi je napisao 2,7 milijardi evra, malo je preterano”. Ovo se naravno odnosi na finansijski iznos ulaganja u infrastrukturu u Nišu, ili u Nišavskom okrugu, ostalo je nejasno.

Nije dugo trebalo da se oglasi ONA koja mu je to i napisala

Hajde da zamislimo da je u Nišavski okrug uloženo 2,7 milijardi evra u infrastrukturu, na šta bi to ličilo?

Verovatno bi metroom bili povezani Niš, Gadžin Han i Svrljig. Ali neka Predsednik Vučić raspravlja o tome sa svojom Ministarkom. Ono što je za nas bitno je novi spin Ministarke Zorane Mihajlović, a čuli smo i Predsednika Vučića kako pominje “budžetsku rezervu” budžeta Grada Niša koja se “punila” u poslednje 3 godine iz verovatno republičke budžetske rezerve i to u iznosu od 8 miliona evra, a upravo iz tih para, dakle, iz budžetske rezerve Grada Niša je, po izjavi ministarke, finansiran razvoj Aerodroma Konstantin Veliki.

Ovo nije samo spin, već notorna neistina, i kao što smo i do sada uvek uspevali, argumentima ćemo to i dokazati.

Prema našem istraživanju svih odluka koje je donelo Gradsko veće Grada Niša pravni okvir po kome je realizovan projekat povećanja konkurentnosti Aerodroma Konstantin Veliki u Nišu, nema nikakve veze sa budžetskom rezervom i nikada nije finansiran sa te pozicije u gradskom budžetu. Sve bitne odluke Grada Niša vezane za planiranje i realizaciju restrukturiranja JP Aerodrom Niš i uspostavljanja novog modela poslovanja su donete sredinom 2014 godine, dakle mnogo pre pomoći Vlade Gradu Nišu, i to:

 • sednica Gradskog veća Grada Niša održana 29.08.2014 godine, Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Aerodrom Niš o načinu i kriterijumima utvrđivanja aerodromskih naknada br 3683-2 od 28.08.2014 godine
 • sednica Gradskog veća Grada Niša održana 08.09.2014 godine, Rešenje o saglasnosti sa Odlukom Nadzornog odbora JP Aerodrom Niš od 4.9.2014 godine o usvajanju Elaborata sa programom mera o unapredjenju konkurentnosti Aerodroma Konstantin Veliki u Nišu od 2015-2017 godine.
 • sednica Gradskog veća Grada Niša održana 08.09.2014 godine, Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama aerodromskih usluga, broj XIV-3786-3/14 od 04.09.2014 godine, Nadzornog odbora JP Aerodrom Niš.
 • sednica Gradskog veća Grada Niša održana 11.12.2014, Zaključak kojim se prihvata inicijativa JP Aerodrom Niš i JKP Direkcija za javni prevoz Grada NIša u vezi sa organizacionim promenama u ovim preduzećima kao i ustupanje, odnosno pribavljanje autobusa i opreme.

Rešenje o utvrđivanju Predloga budžeta za 2015 godinu

 • sednica Gradskog veća Grada Niša održana 20.12.2014, Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o JP Aerodrom Niš, Rešenje na utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Aerodrom Niš, Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP Aerodrom Niš za 2015 godinu.

Link na sajtu Grada Niša na kome su objavljene sve pomenute odluke.

Analizom kompletnog postupka sanacije i restrukturiranja JP Aerodrom Niš nedvosmisleno smo utvrdili da je Grad Niš planski subvencionisao “otvorenost” aerodroma, sa pozicija u budžetu koje su i predvidjene za tu vrstu pomoći javnim preduzećima, da je JP Aerodrom Niš svake godine donosio Poseban program poslovanja koji se odnosi na pomenute budžetske pozicije subvencija koji je usvajala Skupština Grada Niša (član 61.).

Dakle, “budžetska rezerva” budžeta Grada Niša nikada u protekle 3 godine nije korišćena za potrebe realizacije projekta povećanja konkurentnosti Aerodorma Konstantin Veliki, već je bila unapred planirana i opredeljena na zakonom predvidjen način i predstavlja uvek dozvoljenu državnu pomoć (Član 97b) prema uredbi Ministarstva finansija.

Ne sporimo da je Država prenosila transfere Gradu Nišu, kao i Beogradu i mnogim drugim gradovima i opštinama, i to nije ništa ekskluzivno niti neuobičajeno, ali nigde ta pomoć nije uslovljena kao u Nišu. Kako su trošene budžetske rezerve budžeta Grada Niša, koje je “punila” Vlada Republike Srbije, pitanje je pitanje Gradonačelnika Niša ali i onoga ko ga je postavio, baš kao i onog pre njega. Da li su iz tih rezervi pokrivani gubici JKP Gorica (više od 300 miliona dinara za 3 godine) koji je opet u gubicima, ili sudske presude za eksproprijaciju (oko 1 milijarda za poslednje 3 godine) ili isplata pogrešnog obračuna naknade roditeljima u vrtićima (iznos nepoznat, a sama vlast je procenila na više od 100 miliona dinara) ili ko zna koja “rupa” u budžetu neka se dogovore nadležni. Ono što je dokazano i proverljivo je da Aerodrom Konstantin Veliki nema nikakave veze sa budžetskom rezervom budžeta Grada Niša i pozivanje na to je potpuna neistina i spin.

Linkovi sa programima i izveštajima poslovanja JP Arodrom Niš:

 1. http://nis-airport.com/o-nama/programi-poslovanja/
 2. http://nis-airport.com/o-nama/finansijski-izvestaji/
 3. http://nis-airport.com/o-nama/tromesecni-izvestaji-o-realizaciji-godisnjeg-programa-poslovanja-javnih-preduzeca/

Prateći pomenute subvencije Grada Niša kroz trogodišnji period programa, planove poslovanja, izveštaje o poslovanju i finansijske izveštaje utvrdili smo da osim pomoći Grada Niša, ni jedan dinar bilo koje druge subvencije, donacije ili finansijske pomoći nije evidentiran u poslovanju JP Aerodrom Niš.

Država dakle nije pomogla Aerodrom Konstantin Veliki ni sa jednim dinarom, povećanje vrednosti osnovnih sredstava i opreme je jednaka realizovanim nabavkama koje su planirane iz pomoći Grada Niša, što znači da ni oprema nije donirana.

S druge strane Ministarka Mihajlović, besomučno licitira milionima evra koje je Država “uložila” u niški aerodrom:

Građanke i Građani bilo tupavi ili ne, pozivaju gospođu Mihajlović da odgovori na sledeća pitanja:

 • Koliko je od tih 2,7 milijardi evra investicija u Nišavski okrug, ako su stvarno postojale, uloženo u niški aerodrom u poslednje 3 godine?
 • Koliko je finansijski pomogla Država niški aerodrom u protekle 3 godine? Je li to 3 miliona evra, 4,5 miliona evra, 4 ili možda ovih poslednjih 3,5 miliona evra? (molimo samo bez pozivanja na budžetsku rezervu budžeta Grada Niša, to nam je jasno)
 • Koja je oprema donirana niškom aerodromu, od koga i koje je godine ta oprema proizvedena?
 • Da li je Država Srbija tražila u vlasništvo tivatski aerodrom, pošto je SMATSA izgradila novi toranj na tom aerodromu? Je li i to investicija Države Srbije?
 • Zašto Država Srbija investira i gradi toranj na beogradskom aerodromu kada je taj aeorodrom pod koncesijom? Valjda principijelno država nacionalizuje aerodrom kada izgradi toranj kao u slučaju Niša?!?

Znamo da Ministarka Mihajlović niti hoće a niti može da da smislen odgovor na bilo koje od ovih pitanja, jer jednostavno niti je Vlada Srbije finansijski pomogla Aerodrom Konstantin Veliki, niti je Aerodrom Nikola Tesla donirao opremu koja ima bilo kakvu vrednost, ali svi oni u Beogradu treba da znaju da im Građanke i Građani Niša baš zbog ovolikih izrečenih neistina, ne veruju.

Kao što ste ulagali do sada, ulagaćete i ubuduće, dakle ništa.

Ministarstvo ne samo da ništa nije pomoglo i uložilo, naprotiv, postoji već gomila dokaza koji su objavljeni u medijima da je sve ovo na aerodromu u Nišu uradjeno pod velikim pritiskom da se sa ovakvim modelom prestane i povećaju takse. I zato molimo nadležne da prestanu sa davanjem ovakvih, očigledno neistinitih izjava, jer to vređa zdrav razum Građanki i Građana Niša.

Ništa vam ne pomaže da nas zavarate jer #NeDamoNiškiAerodrom