Analiza javnih finansija grada Niša 2008 – 2017

Analiza planiranja, realizacije, investicija realizovanih iz budžeta Grada, poštovanja Zakona o budžetskom sistemu i uspostavljanja i rada interne kontrole za period od 2008 do 2017. godine koju je, u okviru projekta "Moj budžet - moja odgovornost", izradio bivši vrhovni državni revizor Života Antić.

Pored analize finansija, NKD je izradio i budžet za građane i građanke za 2018. godinu koji možete naći ovde.