Izrađen građanski budžet Niša za 2018. godinu

budzet nis

Koliko novca imamo u budzetu grada? Koliko je para opredeljeno za održavanje ulica, a koliko za socijalu? Za koje programe je Grad opredelio najviše sredstava? Da li će u 2018. godini biti novih zapošljavanja? Odgovore na ova pitanja daje Građanski budžet.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju – NKD je, uz podršku stručnjaka za finansije, u okviru projekta praćenja budžetskih procesa izradila Građanski budžet i analizu javnih finansija Grada Niša koji treba da građanima omoguće informisanje o budžetskim prioritetima koje je za ovu godinu definisala gradska vlast i daju pregled stanja i praksi upravljanja javnim novcem u prethodnih deset godina.

Prezentacija će biti održana u utorak, 27. februara, u prostorijama Medija i reform centra Nis, sa početkom u 10 sati.

Građanski budžet će predstaviti Mladen Jovanović, predsednik Upravnog odbora NKD-a i autor dokumenta, nakon čega će učesnici dobiti priliku da kroz debatu saznaju više o oblastima budžeta koje ih zanimaju.

Otvoren, odgovoran i inkluzivan pristup upravljanju javnim finansijama je od osnovnih principa dobre uprave i predstavlja jedan od osnovnih zahteva u okviru reforme javne uprave koja je jedan od prioriteta u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, koji se odnosi na nivo lokalnih samouprava.

Poštovanje ovih principa važno je pre svega zbog građana, jer je cilj reforme javne uprave da država, odnosno lokalna samouprava, bude servis građana koji njeno funkcionisanje plaćaju.

Građanski budžet možete pogledati ovde.

Za više informacija možete se obratiti putem mejla na  jovana@nkd.rs .