PRIRUČNIK ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

Sa ciljem praćenja i unapređenja procesa upravljanja javnim finansijama na nivou lokalnih samouprava, analizirajući primer Grada Niša i izveštaje nadležnih institucija, NKD je izradio priručnik za planiranje i realizaciju budžeta za budžetske korisnike koji treba da doprinese boljem planiranju i realizaciji budžeta svih budžetskih korisnika, u skladu sa principima dobrog upravljanja.

Uz podršku stručnjaka za javne finansije, bivšeg vrhovnog revizora Srbije pospodina Živote Antića, uradili smo analizu izveštaja Državne revizorske institucije i Budžetske inspekcije Niša i na osnovu nalaza izveštaja kreirali set preporuka za bolje planiranje i realizaciju budžeta korisnika budžeta grada.

U nastavku se nalaze priručnik kao i sažetak preporuka.

Sažetak priručnika

Download Sažetak priručnika

Priručnik za kreiranje i izvršenje budžeta za budžetske korisnike

Download Priručnik za kreiranje i izvršenje budžeta za budžetske korisnike