PREZENTACIJA INDEKSA ODRŽIVOSTI OCD 2016

CSOSI2016-publikacija-srpski-1

Uprkos turbulentnom okruženju, Indeks održivosti organizacija civilnog društva za 2016. godinu pokazuje nepromenjenost u ukupnoj oceni. Dok je u pojedinim kategorijama kao što su Finansijska održivost, Infrastruktura i Organizacioni kapaciteti zabeležen napredak, ocene kategorija kao što su Pravno okruženje, Zagovaranje i Slika u javnosti beleže pad, dok kategorija Pružanje usluga ostaje nepromenjena u odnosu na prethodnu godinu.

Indeks održivosti, koji je razvijen od strane USAID-a se koristi već 20 godina za praćenje i merenje trendova razvoja civilnog društva u čak 60 zemalja širom sveta.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju vas sa zadovoljstvom poziva da učestvujete na predstavljanju rezultata Indeksa za 2016. godinu  koje će biti održano 26.6.2017. u Medija centru Beograd, sa početkom u 12 sati.

Govornici će biti:

Laura Palmer Pavlović, direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj, USAID Srbija

Mladen Jovanović, predsednik Upravnog odbora Nacionalne koalicije za decentralizaciju

Nathan Koeshall, direktor Fondacije Katalist

Tanja Bjelanović, direktorka razvoja Trag Fondacije

Vukosava Crnjanski, direktorka Centra za istraživanje, transparetnost i odgovornost (CRTA)

Ceo izveštaj možete preuzeti ovde.