Dan četiri slobode Evropske unije – Deli

Događaj se bavi politikom četiri slobode Evropske unije (sloboda kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala), kao i učešćem građana u oblikovanju ovih sloboda. Zajedno sa učesnicima smo razmatrali ulogu i gledište jedinica lokalne samouprave na politiku četiri slobode EU u oblastima, kao što su mladi, postupak izrade javnih politika i borba protiv korupcije.