ŠEFICA PREGOVARAČKOG TIMA SRBIJE ZA NKD

O statusu pregovora, ulozi organizacija civilnog društva i medija i značaju učešća građana u procesu evropskih integracija, za NKD govorili su šefica Pregovaračkog tima Srbije, Tanja Miščević, stručnjak za komunikacije Srđan Staletović i Srđan Đurović iz Centra za primenjene evropske studije.

Pored ovih tema, na treningu za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koji je organizovala Beogradska otvorena škola u okviru projekta za jačanje kapaciteta lokalnih organizacija za praćenje procesa pregovora, razovarali smo i o načinima komunikacije ovih problema, o tome gde se nalazimo u procesu reformi i do koje mere su propisi Srbije, u različitim oblastima usklađeni sa evropskih zakonodavnim okvirom.

Već 9. juna nastavljamo razgovore na ovu temu u pravcu toga kakva je uloga lokalnih samouprava u ovom procesu.

A šta su građani Niša rekli o pridruživanju Srbije, da li znaju šta nas očekuje na tom putu i da li podržavaju proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji pogledajte u nastavku.