GDE SU GRAĐANI U PROCESU EU INTEGRACIJA?

Kako će proces evropskih integracija Srbije uticati na svakodnevni život građana? Da li znamo koje su posledica usklađivanja politika? I, šta građani Niša znaju i misle o procesu evropksih integracija?

Odgovore na ova i druga pitanja probali smo da nadjemo zajedno sa predstavnicima udruženja, organizacija i medija iz Niša.

O tome šta su sve problemi u načinu na koji pričamo o reformama, o izazovima koji se vezuju za trajanje i složenost procesa na konsultativnom sastanku razovaralo je više od dvadesetoro predstavnika udruženja i medija.

Fotografije sa događaja možete pronaći ovde, a celokupan izveštaj koji su radile kolege iz Medija reform centra pronaći na linku.

Jedan od zaključaka sa sastanka je i da je neophodno da aktivnosti i ciljeve organizacija povežemo sa procesom reformi, kao i da je neophodna sinergija i veće razumevanje samog procesa.

U skladu sa zaključcima pozivamo organizacije da se prijave za učešće u lokalnom timu za praćenje procesa pregovora, na lokalu. 

Aktivnosti NKD-a vezane za praćenje procesa pridruživanja biće praćenje izrade lokalnog budžeta, praćenje procesa donošenja odluka na lokalu kao i analiza usaglašavanja lokalnih propisa u različitim oblastima.

Prezentacija aktivnosti NKD-a.

Formulare za novinare i organizacije možete preuzeti ovde.  Molimo vas da popunjene upitnike pošaljete na mejl jovana@nkd.