UVOĐENJE STANDARDA U RAD OCD-A

12. decembar 2016 - Konsultativni sastanak o uvođenju standarda u radu organizacija civilnog društva u organizaciji TACSO resurs centra.