ŽENE U PROCESIMA ODLUČIVANJA

9. decembar 2016 - Tribina „Žene u procesima odlučivanja“ povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.