DECENTRALIZACIJE SRBIJE I IZAZOVI

Najnovije istraživanje Nacionalne koalicije za decentralizaciju predstavljeno na radionici "Decentralizacija Srbije i izazovi" u okviru projekta Demokratski do ustavne reforme

Treća po redu radionica pod nazivom "Decentralizacija Srbije i izazovi" u okviru projekta Demokratski do ustavne reforme, održana je u petak 14. oktobra 2016. godine, u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju u partnerstvu sa Fondacijom za razvoj parlamenta i Fondacijom Fridrih Ebert. Danijel Dašić je kao uvodničar predstavio najnovije istraživanje NKD-a koje se bavi trendovima odnosa finansija centralnih vlasti i lokala, kao i nelogičnosti koje prate donošenje novog Zakona o finansiranju lokalnih samouprava.

Na radionici su učestvovali stručnjaci iz oblasti ustavnog i upravnog prava, predstavnici nevladinih organizacija i javnog sektora. Tokom radionice razmatrana je jedna od ključnih tema za ustavnu reformu – decentralizacija Srbije i mogući izazovi tokom samog procesa, gde su podaci i istraživanja NKD-a bitno doprineli boljem razumevanju samog procesa i definisanju ostvarivih strategija za kvalitetnu reformu sistema javne uprave.