Training and consultancy forward

NKD je pokrenuo inicijativu “Training and Consultancy Forward” podržanu od strane USAID-a i Instituta za održive zajednice, uz tehničku podršku TACSO u Srbiji. Reč je o inicijativi koja teži uključenju celokupne trenerske i konsultantske zajednice koja pruža svoje usluge organizacijama civilnog društva (OCD). Glavni cilj inicijative jeste da se podrže procesi unapredjenja kvaliteta ovih usluga u Srbiji, kao i da se utvrde realne potrebe civilnog sektora za treninzima i konsultacijama u ovoj značajnoj fazi razvoja OCDa u Srbiji.

U okviru ove inicijative predvidjene su tri ključne aktivnosti.

Početkom 2014. godine kreće sa sa procesom mapiranja pružalaca usluga treninga i konsultacija, uz pomoć TACSO u Srbiji i trenerskih timova koji su aktivni u našoj zemlji. Mapiranje će poslužiti da se, osim identifikovanja pružalaca usluga, sagledaju oblasti koje su pokrivene ovim uslugama, utvrde potrebe razvoja koje sami treneri i konsultanti prepoznaju i kreira baza podataka o uslugama koje su na raspolaganju civilnom sektoru.

Mapirani treneri i konsultanti, odnosno udruženja, imaće prilike da kasnije učestvuju u aktivnostima koje će se realizovati u više gradova u Srbiji. Ove aktivnosti će biti vođene od strane zaintersovanih trenera i konsultanata u želji da nađemo najadekvatnije odgovore na pitanje: Kako trenersko konsultantska zajednica može na najbolji način da odgovori na potrebe civilnog sektora imajući u vidu regionalne i ostale organizaciono-razvojne specifičnosti organizacija civilnog društva? Takodje, želimo da utvrdimo specifične potrebe za razvojem trenersko-konsultantske zajednice u regionima širom Srbije i na taj način doprinesemo ravnomernijem razvoju trenersko-konsultantskih resursa.

Sa druge strane, paralelno sa mapiranjem pružalaca usluga treninga i konsultacija, u okviru inicijative “Training and Consultancy Forward” istraživaće se i potrebe organizacija civilnog društva. Želimo da spoznamo koje specifične veštine i znanja nedostaju OCD-ima u Srbiji, kakav je pristup treninzima i konsultacijama i za koje specifične teme postoji najveći deficit adekvatnih edukativnih ili konsultativnih usluga. Ova, kao i mnoga druga pitanja biće istražena u prvim mesecima 2014. godine.

Konačno, inicijativa “Training and Consultation Forward” će uključiti i organizovanje nacionalne konferencije u Beogradu koja će krajem juna 2014. godine okupiti trenere i konsultante, kao i sve zainteresovane OCD. Tom prilikom ćemo razgovarati o rezultatima istraživanja i mapiranja, kao i o preporukama za dalji razvoj i standardizaciju rada trenersko-konsultantske zajednice u Srbiji.

Mapiranje trenersko-konsultantske zajednice tehnički sprovodi Nacionalna koalicija za decentralizaciju, a ispitivanje potreba OCDa u Srbiji TIM TRI Gradjanskih inicijativa.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili komentara, možete nas kontaktirati putem mejla info@decentralizacija.org.rs