Stvar izbora

Nacionalna koalicija za decentralizaciju zajedno sa partnerima Srbija u pokretu i Media i reform centar Niš sprovode niz aktivnosti koje zagovaraju unapređenje osnovnih vrednosti kvalitetnog izbornog sistema: ravnomernu teritorijalnu zastupljenost, personalizaciju izbornog procesa, ravnomernu rodnu zastupljenost i odgovornost izabranih predstavnika. 

Više informacija o aktivnostima možete naći i na sajtu inicijative biramkogabiram.rs.

Projekat „Stvar izbora“, koji se sprovodi uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, zastupa bolju i bližu komunikaciju između građana Srbije i njihovih izabranih predstavnika.

„Stvar izbora“ doprineće boljoj informisanosti građana o postojećem izbornom sistemu u zemlji i razmatraće mogućnosti za njegovo unapređenje. U deset gradova sprovešće se kampanja koja će informisati i motivisati građane da se aktivno uključe u proces unapređenja izbornog sistema.

Kao jedan od rezultata projekta, razvijen je i Indeks demokratičnosti izbora (EDI) koji meri bilo koji izborni sistem uzimajući u obzir četiri osnovna elementa: teritorijalnu zastupljenost, rodnu zastupljenost, zastupljenost manjina i odgovornost izabranih predstavnika prema glasačima.

„Stvar izbora“ predstaviće različite modele izbornih sistema koji će promovisati veću zastupljenost građana i veću uključenost javnosti u demokratskim i izbornim procesima.

AKTIVNOSTI

Projekat Stvar izbora fokusira se na dostizanje tri ključna cilja: informisanje građana o izbornom sistemu u Srbiji; angažovanje građana u kreiranju javnih politika; i predstavljanje različitih modela za veću reprezentativnost građana. Kako bi dostigao ove ciljeve, projekat će sprovesti informativne kampanje namenjene angažovanju građana, u 10 najvećih gradova u Srbiji. Kampanja će obuhvatati televizijske spotove, kao i video materijal za Youtube i društvene medije. Autobus Izborna reforma putovaće u osam gradova u Srbiji i biće postavljeni informativni štandovi na gradskim trgovima kako bi se angažovala javnost. Osim toga, projekat Stvar izbora izradiće Indeks izborne demokratije koji će građanima i izabranim predstavnicima omogućiti da razumeju troškove i koristi svakog od modela izbornog sistema. Zajedno sa indeksom, projekat će sprovesti istraživanje kako bi građane i zvaničnike informisao o efektima koji različiti izborni sistemi imaju na svakodnevni život i kako bi identifikovao društvene promene koje nastaju prilikom uvođenja novog izbornog sistema.

Kao rezultat ovih napora očekuju se sledeći rezultati:

  • Biće uspostavljene bliže veze između građana Srbije i njihovih izabranih predstavnika;
  • Građani će bolje razumeti postojeći izborni sistem u Srbiji;
  • Građani će razumeti različite modele izbornog sistema i biće u mogućnosti da ih zagovaraju;
  • Održaće se najšira javna debata na temu unapređenja izbornog sistema u Srbiji, sa učešćem Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija)

Projekat sprovodi:

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), Media i reform centar Niš (MRCN) i Srbija u pokretu

Ključni partneri:

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, OCD koje rade na promeni izbornog sistema, građani

Gde radimo:

U celoj zemlji sa posebnim fokusom na 10 najvećih gradova

Trajanje projekta:

od aprila 2015. do aprila 2017.

Ukupna vrednost:  375.000 $

800x600_mocbaner