Promocija decentralizacije

Promocija decentralizacije u korist povećanog učešća građana u procesu donošenja odluka.

Cilj ovog projekta, implementiranog od strane Nacionalne koalicije za decentralizaciju u partnerstvu sa BCIF-om (Balkanski fond za lokalne inicijative) i podržanog od strane EIDHR-a (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava) je da doprinese uspostavljanju konsenzusa na temu decentralizacije kao neophodnim  korakom u demokratskim reformama i povećanju političkog učešća u tim procesima u Srbiji. Specifičan cilj je ojačati ulogu građanskog društva u promovisanju decentralizacije i povećati političko.

Direktne ciljne grupe su: 18 Organizacija civilnog društva iz 6 opština/gradova, dodatnih 64 NVO iz 24 opštine- članovi Nacionalne koalicije za decentralizaciju, predstavnici lokalnih vlasti i institucija u 6 opština i nacionalni politički predstavnici. Oko 180.000 stanovnika sa teritorije 6 ciljnih opština iznelo je svoje probleme u dijalogu sa lokalnim i nacionalnim vlastima. Kroz promotivnu kampanju, treninge za predstavnike organizacija civilnog društva na temu zagovaranja za decentralizaciju,  akcije dijaloga (komunikaciju među građanima, njihovih lokalnih i republičkih vlasti i predstavnika institucija), prirucnik na temu Zastupanje za decentralizaciju i organizaciju Nacionalne konferencije o decentralizaciji izgrađen je koherentan i sistematičan pristup u radu organizacija civilnog društva u zastupanju za decentralizaciju, napravljena osnova za stalan dijalog među građanima, organizacijama civilnog društva, lokalnih i republičkih vlasti, pokrenuta inicijativa za nacionalnu javnu debatu o Nacionalnoj strategiji za decentralizaciju i povećan nivo podrške decentralizaciji u široj javnosti kroz medijsku pokrivenost i internet sajt.