Pravi izbori

Projekat ''Pravi izbori'' je uz finansijsku podršku Misije OEBS-a u Srbiji realizovan u oktobru/novembru 2008. godine. Cilj projekta je  uključivanje građana u proces odlučivanja o tome koji će projekti iz Niša biti finansirani od strane Ministarstva za Nacionalni investicioni plan (NIP), a podneti su od strane institucija i nevladinih organizacija sa teritorije Grada Niša.

Medijskom kampanjom, gostovanjima na lokalnim i regionalnim TV stanicama, press konferencijama i podelom postera i lifleta želeli smo postići podizanje pažnje u javnosti o mogućnostima za učešće svih zainteresovanih u ovom procesu, sa ciljem pozivanja građana da uzmu učešće u izboru projekata, tako što će sami prepoznati i dati glas onim projektima za koje smatraju da su od najveće važnosti za Grad Niš. I na kraju cilj je da se informišu sve resorne institucije na lokalnom i nacionalnom nivou o rezultatima istraživanja u Nišu, odnosno o tome koje su projekte građani Niša izabrali, tj. šta smatraju svojim prioritetom. Na ovaj način želi se postići pritisak na donosioce političkih odluka da moraju uzeti u obzir izbor građana ukoliko žele njihovu podršku na izborima.

Rezultati glasanja su objavljeni u publikaciji „Niš, svojeručno!“. Ova publikacija je dostavljena svim relevantnim institucijama kako na lokalnom i regionalnom, tako i na nacionalnom nivou:

  • Presedniku vlade Republike Srbije
  • Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan
  • Rukovodstvima političkih partija u Beogradu
  • Narodnim poslanicima iz Niša sa prebivalištem  u Nišu
  • Rukovodstvima političkih partija u Nišu
  • Kabinetu Gradonačelnika Grada Niša i
  • Odbornicima u Gradskom i opštinskim skupštinama