Od koalicije OCD do koalicije građana

12316245_1165775850103318_574889667315369192_n

Želimo da podsetimo građane Srbije da je decentralizacija jedna od ključnih političkih reformi koja se mora sprovesti u interesu građana, a ne političkih partija.

Kako sve veći broj političkih partija određuje decentralizaciju za svoj prioritet, postoji puno nepravilnosti u načinu na koji se decentralizacija predstavlja i razume. Iz tog razloga će se Nacionalna koalicija za decentralizaciju pobrinuti da u predizbornoj godini građani Srbije imaju pristup jasnim i preciznim informacijama o decentralizaciji, ali takođe i mogućnost da kanalizuju individualnu političku volju bez obaveze da se registruju u nekoj političkoj partiji. Ovaj projekat, iz tog razloga obuhvata niz promotivnih aktivnosti (promovisanje ideje decentralizacije u korist gradjana a ne političkih partija), izgradnju podrške (omogućavanje građanima da se registruju i daju svoje predloge, tj. sami budu pokretači ideja.