Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Udruženje građana „Užički centar za ljudska prava i demokratiju“ je nastalo i počelo sa realizacijom svojih aktivnosti 1998.godine kao neformalna grupa građana/ki. Organizacija je zvanično registrovana kod Saveznog Ministarstva 6.11.2000.godine.Organizacija ima 36 aktivnih članova/ca i veliki broj volontera i stručnih saradnika za razne oblasti.

Misija organizacije:

  • Unapređenje polozaja građana u društvu

Ciljevi organizacije:

  • Promocija, edukacija i zaštita ljudskih prava;
  • Unapređenje razvoja demokratije, pravne države i građanskog društva na području Zlatiborskog okruga i Republike Srbije;

Grad: Užice
Adresa: Vojvode Putnika bb
Email: uzcentar@infosky.net