Urban in

URBAN-IN je neprofitna, nevladina organizacija osnovana u Novom Pazaru 1997. godine sa misijom da edukuje i animira građane Sandžaka da učestvuju u stvaranju otvorenog, demokratskog, građanskog društva u jugozapadnoj Srbiji i šire. URBAN-IN radi na jačanju građanskog društva informišući i edukujući građane o demokratskim institucijama i obezbeđujući tehničku podršku grupama građana, organizacijama i asocijacijama koje rade na razvoju građanskog društva. Od svog osnivanja, URBAN-IN je realizovao veliki broj programa za mlade, žene, multietničke zajednice u Sandžaku i šire. Organizacija je članica FENS-a, Nacionalne koalicije za decentralizaciju, Koalicije za istinu i pomirenje, Građanskog pakta za Jugoistočnu Evropu i Koalicije mladih. Projekti URBAN-IN-a su, između ostalog, podržani i od Tima potpredsednika Vlade Republike Srbije za implementaciju SSS, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Fonda za otvoreno društvo, ambasade SAD u Beogradu, Kuće slobode, Balkanske fondacije za demokratiju i Instituta za održive zajednice. Staf URBAN-IN-a broji 12 ljudi, a direktorica je Aida Ćorović.

Grad: Novi Pazar
Adresa: 1. maja bb/ P. F. 126
Telefon: 020/331570
Email: urbanin@gmail.com