Timočki omladinski centar

Timočki omladinski centar osnovan je 2004. godine kao organizacija koja se bavi pitanjima omladinske politike, podsticanjem i razvijanjem omladinskih inicijativa, podsticanjem i usmeravanjem omladinske participacije u lokalnoj zajednici, kao i afirmacijom zdravih stilova života mladih. Nastao je kao korisnički servis mladih, a postao je prepoznatljiv kao nosilac inicijativa i aktivnosti lokalnih i regionalnih koalicije mladih. Cilj Timočkog omladinskog centra je podsticanje i razvijanje omladinskih inicijativa, podsticanjem i usmeravanjem omladinske participacije u lokalnoj zajednici, kao i afirmacijom zdravih stilova života mladih.

Programom edukacije TOC-a do sada je obuhvaćeno preko 8 000 hiljada mladih ljudi jugoistočne Srbije. Ima kancelarije u Zaječaru i Nišu, a radne i mobilne timove u Knjaževcu, Negotinu, Boljevcu, Boru, Kladovu, Sokobanji, Majdanpeku, Vranju i broji preko 100 aktivnih članova. TOC je aktivan tokom cele godine, bez obzira na trenutne projekte. TOC je sprovodio partnerski i/ili samostalno oko desetak raznih projekata i programa, sarađivao sa svim relevantnim institucijama u ovom delu Srbije kao i u Srbiji.

Grad: Zaječar
Adresa: Crvene armije 142
Telefon: 019/441-091, 441-090
Email: office@toc.rs