Stara planina

Društvo za zaštitu životne sredine “Stara Planina”osnovano je u Pirotu 28.11.1996. i jedna je od najstarijih ekoloskih NVO u Pirotu
Ciljevi društva su:

  • Očuvanje i unapredjenje kvaliteta života, postizanje kreativnosti i inovacija.
  • Sprečavanje daljeg zagadjivanja i destrukcija zemlje, vode, vazduha, hrane i prostora u kome živimo.
  • Unapredjenje ekoloških uslova na području Stare Planine.

Grad: Pirot
Adresa: Midžorska 31
Telefon: 010/ 331 753
Email: drustvostaraplanina@gmail.com