Roma Centar

Roma Centar je nevladina, nestranačka organizacija osnovana novembra 2011.godine. Sve aktivnosti  Centra usmerene su ka unapređenju statusa i delovanja Roma u Srbiji.

Centar okuplja eminentne stručnjake iz oblasti koje tretira u svojim programima. U okviru Centra deluju brojni poznavaoci romske populacije, dugogodišnji aktivisti iz nevladinog sektora, kao i profilisani eksperti iz različitih oblasti (sociolozi, psiholozi, pravnici, ekonomisti, itd).

Ciljevi Organizacije:

–          Ekonomsko osnaživanje romske zajednice,

–          Smanjenje siromaštva i poboljšanje socijalnog statusa romske zajednice,

–          Promocija i zaštita ljudskih i manjiskih prava,

–          Učešće u implementaciji i monitoringu programa vezanih za romsku problematiku,

–          Izrada stručne literature iz istorije, tradicije i kuture Roma,

–          Razvoj multikulturalnosti između pripadnika različitih verskih, etničkih i nacionalnih zajednica.

Grad: Kragujevac
Adresa: Atinska 20/11
Email: slava_dj@mts.rs