Resurs centar Majdanpek

Udruženje građana “Resurs centar” iz Majdanpeka, osnovano je 17.03.2003. godine, kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana. Osnovni cilj ovog udruženja je razvoj civilnog društva, razvoj demokratije, evropskih vrednosti i integracije Srbije u Evropsku Uniju, kao i naučno i stručno istraživanje i prava manjina.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva udruženje prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti civilnog društva, razvoja demokratije i evropskih integracija, prava građana, nacionalnih manjina kao i prava žena i rodne ravnopravnosti. U cilju realizacije ovih ciljeva Resurs centar organizuje stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike građanskog delovanja u ovim oblastima.

Resurs centar je do sada objavio brojne publikacije, brošure i elektronska izdanja, i ostvario saradnju sa brojnim nevladinim organizacijama, prosvetnim ustanovama i vladinim institucijama kako u zemlji tako i u inostranstvu.
Veliku snagu naše organizacije predstavljaju volonteri, uglavnom mladi.

Grad: Majdanpek
Adresa: Trg oslobođenja 19
Telefon: 030/581-155
Email: office@resurscentar.rs