Proaktiv

Organizacija civilnog društva PROAKTIV osnovana je 04.02.2010. godine i čine je 10 aktivista sa višegodišnjim radnim iskustvom u neprofitnom sektoru.

PROAKTIV tim veruje u budućnost profesionalizovanog OCD sektora koji je deo građanstva, saživljen sa realnim problemima i potrebama ljudi u lokalnim zajednicama i spreman da profesionalno i odgovorno pristupi rešavanju tih problema.

Misija PROAKTIV-a je stvaranje podsticajnog, proaktivnog okruženja kroz građanske akcije u jugoistočnoj Srbiji i lokalnim zajednicama na Balkanu.

Naša vizija je Srbija proaktivnih građana.

Grad: Niš
Adresa: Obrenovićeva 59/44
Telefon: 018/244-894
Email: office@proaktiv.org.rs
Sajt: http://www.proaktiv.org.rs