Odbor za ljudska prava Niš

Odbor za ljudska prava Niš je nepartijsko, nevladino i neprofitno udruženje građana osnovano 27. jula 1999. godine i registrovano 9. marta, 2000. Godine. Na teritoriji Republike Srbije Odbor za ljudska prava Niš sarađuje sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama na obezbeđivanju direktne besplatne pravne pomoći građanima, kao i na analiziranju postojećih podataka i nadgledanjem karakterističnih slučajeva narušavanja ljudskih prava sa ciljem izmene i dopune trenutne pravne regulative.

Strateški i programski ciljevi Odbora su:

  • Jačanje zakonskih pravila
  • Zaštita od diskriminacije
  • Poboljšanje građanskog pristupa pravnoj pomoći
  • Usklađivanje sa obavezama i odgovornostima vezanim za ljudska prava
  • Unapređenje pravnih i ostalih mehanizama za zaštitu od diskriminacije

Grad: Niš
Adresa: Obrenovica bb, TPC Kalča/II sprat/C-73
Telefon: 018/526232
Email: office@chrin.org.rs