Odbor za ljudska prava Negotin

Odbor za ljudska prava Negotin je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana 17. jula 1999. godine, sa ciljem da aktivno učestvuje u demokratskim promenama u svom okruženju, da promoviše ulogu i značaj civilnog društva, a iznad svega, da žigoše pojave kršenja i učestvuje u odbrani ljudskih prava.

Organi Odbora za ljudska prava Negotin su Skupština, predsedništvo i predsednik. Odbor je zvanično registrovan kod Saveznog ministartva pravde 11. oktobra 1999. godine.

U okviru Odbora deluju (autonomno) još dve organizacije: ŽENSKI FORUM i UDRUŽENJE NEGOTINSKE OMLADINE (UNO), koje se bave posebnim problemima ženske i omladinske populacije, ali i učestvuju u svim projektima koje pokreće i realizuje Odbor.

Odbor za ljudska prava Negotin, zajedno sa još četiri Odbora iz Srbije (Novi Pazar, Niš, Leskovac i Bor), 1. septembra 2000. godine, formira Mrežu Odbora za ljudska prava u Srbiji -CHRIS.

Mreža je osnovana sa ciljem da se unapredi međusobna saradnja srodnih oganizacija i samim tim, proširi područje delovanja svake organizacije ponaosob. Ova nova Mreža nevladinih organizacija, za vrlo kratko vreme, postala je nosilac različitih aktivnosti i veoma uspešno, u saradnji sa drugima, ili samostalno, realizovala više projekata.

Mrežu Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS danas čini Odbor za ljudska prava Valjevo iz Valjeva, Odbor za ljudska prava Vranje iz Vranja, Odbor za ljudska prava Niš iz Niša, Odbor za ljudska prava Negotin iz Negotina, Vojvođanski centar za ljudska prava iz Novog Sada i Građanski forum iz Novog Pazara.

Grad: Negotin
Adresa: 12. septembra 5
Telefon: 019/541955
Email: office.negotin@chris-network.org