Media i reform centar Niš

Media i reform centar Niš je osnovan kao neprofitna i nepartijska organizacija u cilju podrške misiji Media centra Niš. Osnivanje Media i reform centra Niš predstavlja logičan nastavak rada i truda Media centra Niš na polju razvoja civilnog društva, sa glavnim ciljem da podrži esencijalnu ulogu medija- doprinos demokratizaciji na jugu Srbije. Media i reform centar Niš se bavi i edukacijama i treninzima novinara i drugih medijskih profila jugoistočne Srbije, razvojem medija i medijske kulture uz primenu najsavremenije tehnologije, stalnim praćenjem  najnovijih dostignuća i njihovu primenu u radu i edukaciji. Kao jedna od naših karakteristika je i obezbeđivanje podrške i jačanja medijske slike nevladinih organizacija kao direktnu sponu ka jačanju vrednosti civilnog društva u jugoistočnoj Srbiji.

Vodeći ciljevi organizacije uključuju promociju slobode govora i mišljenja, promociju prava manjina, toleranciju za različitost u zajednici, promociju vrednosti otvorenog i demokratskog društva, promociju vrednosti Evropske unije, uključujući usklađivanje sa zakonima i drugim pravnim dokumentima EU.

U svom radu Media i reform centar Niš je otvoren za saradnju sa svim ostalim organizacijama koje promovišu iste vrednosti, uključujući medije i medijske asocijacije. U prethodnih deset godina realizovali smo veliki broj projekata, koji su ostavili traga u zajednici i imali veliki uticaj na razvoj građanskog društva.

Grad: Niš
Adresa: Obrenovićeva 38
Telefon: +381 18 526 972
Email: info@mirc.rs