Edukativni centar Kruševac

Edukativni centar je osnovan u julu 2000. godine. Zbog nemogućnosti da organizaciju registrujemo u Republičkom ministarstvu unutrašnjih poslova, do maja 2001. delovali smo kao neformalna grupa.

Edukativni centar Kruševac (EC), je registrovan u maju 2001. godine, u Saveznom ministarstvu pravde, kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje gradjana sa vizijom razvijenog civilnog društva koje postuje i štiti prava svakog gradjanina.

Misija EC je promocija i razvoj civilnog društva i aktivnog gradjanina, u lokalnoj zajednici.

Ciljevi EC su:

 • animiranje i ostvarivanje gradjanskog aktivizma, kroz volontersko angažovanje
 • promocija, zaštita i unapredjenje ljudskih prava i sloboda,
 • afirmisanje i primena alternativne edukacije,
 • izgradnja i razvoj lokalne zajednice,
 • promocija i osnaživanje nevladinog sektora u Rasinskom okrugu
 • poštovanje različitosti
 • i promocija mira i nenasilja

Svoje ciljeve EC ostvaruje kroz aktivnosti:

 • edukacije gradjanstva kroz alternativne radionice za sticanje konkretnih znanja i veština
 • organizovanjem edukativnih seminara, radionica, tribina, gradskih sastanaka, kampanja, savetovanja, okruglih stolova, predavanja iz oblasti demokratije, civilnog društva, nauke, kulture, umetnosti…
 • uspostavljanjem saradnje i partnerskih odnosa sa lokalnom samoupravom i profitnim sektorom,
 • uspostavljanjem saradnje sa drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu

Grad: Kruševac
Adresa: Birčaninova 26
Telefon: 037/502644
Email: office@ec.org.rs