GRAĐANI IMALI REČ

Koga zastupaju narodni poslanici, zašto se u parlamentu ne čuje glas građana ali i kako do posla u Nišu, neka su od pitanja koje su građani postavili niškim narodnim poslanicima.

Građani u razgovoru sa narodnim poslanicima

Na kafu sa građanima došlo je osmoro narodnih poslanika iz Niša. Pozivu NKD-a nije se odazvala poslanica Ivana Dinić i poslanici Momir Stojanović, Goran Ćirić i Miroljub Stanković. Niškim poslanicima se samoinicijativno pridružio i narodni poslanik Milija Miletić iz Svrljiga.

Galeriju sa događaja pogledajte ovde.

Šta smo pitali poslanike?

Tema je bilo mnogo a veliki broj građana obratio nam se sa lokalnim, komunalnim problemima koje bi trebalo uputiti na adresu odbornika – kažu poslanici.

Utisak poslanika da građani nisu dovoljno upoznati sa tim šta je posao narodnog poslanika i šta je u čijoj nadležnosti potvrđuje i istraživanje Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji koje je sproveo Otvoreni parlament  a koje je pokazalo da samo trećina građana prepoznaje predstavničku ulogu poslanika, a svega 19% njih smatra da bi kontaktiranje poslanika moglo da doprinese rešenju problema.

Sa druge strane, činjenica da veliki broj građana nije mogao ni da prepozna svoje predstavnike govori o tome koliko je predstavnička funkcija važna i prepoznata od strane samih poslanika.

Građani su sa poslanicima razgovarali o problemu zapošljavanja, neisplaćenim zaradama, investicijama na jugu ali i o značaju decentralizacije i reforme izbornog sistema.

Građani smatraju da bi poslanici imali veći stepen odgovornosti prema njima kada bi se predstavnici birali dirketno, imenom i prezimenom. a ne posredstvom partija. Najveći proj prisutnih poslanika deklarativno se složio sa ovim stavom, a da li će takav predlog doći do parlamenta i kako će poslanici glasati po ovom pitanju, kada reforma izbornog zakonodavstva dođe na red, ostaje da se vidi.

Šta je sve posao narodnog poslanika?

Narodni poslanici, pored zakonodavne, imaju i predstavničku funkciju što zapravo znači da je posao poslanika da razgovara sa građanima i da u formi inicijative ili predloga zakona ponudi rešenje problema.

Pored pomenutih, narodni poslanici treba da obavljaju i kontrolnu fuknciju.  U ostvarivanju kontrolne funkcija Narodna skupština treba da vrši nadzor nad radom Vlade, Narodne banke Srbije, Zaštitnika građana i službi bezbednosti.

Više o nadležnostima parlamenta možete naći ovde.

Aktivnosti u nedelji parlamentarizma

Kafa sa poslanicima je prva u nizu aktivnosti u nedelji parlamentarizma u Nišu. U okviru NP Media i reform centar Niš organizuje debatu “Zašto Nišu ide ovako dobro” na kojoj će gosti biti bivši gradonačelnici i aktuelni, prvi čovek Niša a koja će se održati u petak 23. oktobra od 17 sati u sali MRCN-a. Organizacija Proaktiv će u isto vreme sa kolegama iz civilnog sektora razgovarati o tome koga i na koji način predstavljaju i zastupaju organizacije civilnog društva, dok će predstavnici Omladinske mreže Otvorenog kluba imati priliku da sa poslanicima razgovaraju o problemima mladih. O razvoju privrede u južnoj Srbiji razgovaraće se u sredu 21. u Skupštini grada u organizaciji udruženja E-tvrđava.

Informacije o ostalim događajima pronađite ovde

O nedelji parlamentarizma

Nedelja parlamentarizma predstavlja seriju događaja koji za cilj imaju bolje povezivanje i upoznavanje građana i građanki Srbije sa radom Narodne skupštine. Cilj je da se serijom različitih događaja otvori prostor za debate o učešću građana u demokratskim procesima, značaju otvorenosti parlamenta kao institucije, kao i različitim načinima komunikacije između građana i njihovih direktno izabranih predstavnika.

Koncept Nedelje parlamentarizma je razvijen po ugledu na “Parliament Week” koji je 2011. godine pokrenuo Parlament Velike Britanije. Nedelja parlamentarizma okuplja partnerske organizacije koje održavanjem jednog ili više događaja doprinose, između ostalog, pokretanju debate na neka od važnih pitanja, promovisanju otvorenosti u radu parlamenta, kao i otvaranju novih kanala za komunikaciju između građana i parlamenta. Jedini uslov koji je britanska Nedelja parlamentarizma postavila za učešće bila je želja za promovisanjem parlamentarne demokratije i učešće građana u demokratskim procesima.

Neophodno raditi na komunikaciji

Svi učesnici saglasili su se da je neophodno raditi na komunikaciji, ne samo sa  građanima već i drugim poslanicima i lokalnim vlastima kako bi se jasno definisali i zastupali interesi lokalne zajednice.

Činjenica je da poslanici ne sarađuju međusobno (makar ne dovoljno) kao i da nemaju dobru komunikaciju sa lokalnom samoupravom rekla je narodna poslanica Adriana Anastasov,  “mi moramo više da radimo zajedno” dodala je.