DENOVINE #01

Saznajte šta o procesu decentralizacije misle predstavnici relevantnih institucija, organiizacija i stručne javnosti; gde se Srbija trenutno nalazi na ovom putu, koji su prioriteti u sprovođenju ovog procesa, kolika je uloga građana i šta treba još uraditi da građani van Beograda ne bi bili građani drugog reda. Saznajte šta možete lično Vi da uradite da bi do decentralizacije stvarno i došlo..

U prvom broju biltena od ukupno 10, čitajte o tome kako pojam decentralizacije razumeju građani i kolika je njihova podrška. Šta sve podrazumeva proces decentralizacije i kako je nastala Nacionalna koalicija za decentralizaciju u intervjuu će govoriti Mladen Jovanović, predsednik Upravnog odbora Nacionalne koalicije za decentralizaciju.