DENOVINE #07

Kako će se izostanak statusa kandidata za ulazak u EU odraziti na demokratske procese u Srbiji? Koliko je srpska politička elita spremna da se odrekne dela centralizovane političke moći u […]

DENOVINE #08

Hoćemo li u 2012. godini živeti u decentralizovanoj Srbiji? Da li će Deda Mraz uticati na povećanje ingerencija i stvaranje boljeg života u sredinama ugroženim centralizacijom? Koje će lokalne samouprave […]

DENOVINE #10

U desetom broju DEnovina: Da li je moguće iskoreniti korupciju i kako bi decentralizacija uticala na nivo kontrole i uvida javnosti u trošenje budžetskog novca? Kakva očekivanja imaju predstavnici organizacija […]

DENOVINE #01

Saznajte šta o procesu decentralizacije misle predstavnici relevantnih institucija, organiizacija i stručne javnosti; gde se Srbija trenutno nalazi na ovom putu, koji su prioriteti u sprovođenju ovog procesa, kolika je […]

INDEX ODRŽIVOSTI OCD ZA 2010. GODINU

Indeks održivosti organizacija civilnog društva (IO OCD) se koristi od 1997. godine za procenu održivosti OCD sektora. Indeks je razvijen od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u partnerstvu […]

POKRENIMO ZAJEDNICE

Radeći na razvoju lokalnih zajednica i povećanju učešća građana u odlučivanju, uočili smo da je visok nivo centralizacije Srbije jedan od ključnih problema u razvoju i napretku zajednica