RANJENA DEMOKRATIJA

Tokom kampanje za reformu izbornog sistema „Biram koga biram“ Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa partnerima dobila je podršku građana, poslanika i političkih partija uspostavljajući pritom prepoznatljiv imidž i u nacionalnim i lokalnim medijima.

IZBORI U BROJKAMA

Sažetak analize troškova, učestalosti i rezultata izbora za predsednika i izbora za narodne poslanike Republike Srbije, od 2012. do 2017. godine. Celokupan izveštaj možete preuzeti ovde. U poslednjih pet godina […]

NA IZBORE POTROŠENO DEVET MILIJARDI

U poslednjih pet godina je, za izbore na centralnom nivou, odnosno predsedničke i parlamentarne izbore, iz državnog budžeta izdvojeno je devet milijardi dinara, od kojih je više od 60 odsto […]

MEDIJI PRENOSE NALAZE INDEKSA ORŽIVOSTI

Dnevni list Danas preneo je nalaze Izveštaja o održivosti organizacija civilnog društva za 2016. godinu, ističući negativnu medijsku pokrivenost sektora tokom prethodne godine. Celokupan Izveštaj možete pogledati ili preuzeti ovde. […]

PREZENTACIJA INDEKSA ODRŽIVOSTI OCD 2016

Uprkos turbulentnom okruženju, Indeks održivosti organizacija civilnog društva za 2016. godinu pokazuje nepromenjenost u ukupnoj oceni. Dok je u pojedinim kategorijama kao što su Finansijska održivost, Infrastruktura i Organizacioni kapaciteti […]

SLOBODA KRETANJA LJUDI,ROBE,USLUGA I KAPITALA

Na međunarodnom događaju „#EU4YOU: Tamo gde se promene dešavaju“ koji je održan u petak, 9. juna bilo je reči o unutrašnjem tržištu EU odnosno slobodi kretanja ljudi, robe, usluga i […]

DAN ČETIRI SLOBODE EVROPSKE UNIJE

Međunarodni događaj „#EU4YOU: Tamo gde se promene dešavaju („Dan četiri slobode Evropske unije“) održaće se u Prostoru za kreativno delovanje „Deli“ (Davidova 2a, Niš), u petak, 9. juna 2017. godine […]

ŠEFICA PREGOVARAČKOG TIMA SRBIJE ZA NKD

O statusu pregovora, ulozi organizacija civilnog društva i medija i značaju učešća građana u procesu evropskih integracija, za NKD govorili su šefica Pregovaračkog tima Srbije, Tanja Miščević, stručnjak za komunikacije Srđan […]

GDE SU GRAĐANI U PROCESU EU INTEGRACIJA?

Kako će proces evropskih integracija Srbije uticati na svakodnevni život građana? Da li znamo koje su posledica usklađivanja politika? I, šta građani Niša znaju i misle o procesu evropksih integracija? […]

“JAVNO ZASTUPANJE U ZAJEDNICAMA”- konkurs

Trag fondacija u okviru projekta „Glas zajednice o EU integracijama – Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika” raspisuje poziv za podnošenje nacrta projekata u okviru konkursa Javno zastupanje u lokalnim zajednicama koji finansira Evropska unija.