KOLIKO KOŠTAJU VANREDNI IZBORI?

Postoji li potreba za raspisivanjem trećih vanrednih parlamentarnih izbora u poslednjih pet godina ili najave izbora u medijima služe za ispitivanje trenutnog rejtinga stranaka na vlasti i procenu snaga političkih […]

NKD IZADIO DOPRINOS IZVEŠTAJU O SRBIJI

Implementacija mera predviđenih akcionim planovima i strategijama koje je u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji  donela Vlada republike Srbije važna je ne samo za proces pristupanja, već i za […]

PRIRUČNIK ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

Sa ciljem praćenja i unapređenja procesa upravljanja javnim finansijama na nivou lokalnih samouprava, analizirajući primer Grada Niša i izveštaje nadležnih institucija, NKD je izradio priručnik za planiranje i realizaciju budžeta […]

SVE VEĆE RUPE U LOKALNIM BUDŽETIMA

Vlada RS je 19. oktobra iz budžetskih rezervi prebacila gradu Beogradu 100 miliona dinara sa obrazloženjem da reaguje na „smanjenje obima prihoda grada“. Usvajanjem Zakona o izmenama zakona o finansiranju […]

INICIJATIVA ZA PROMENU IZBORNOG SISTEMA

Mi svog poslanika ne znamo… Želim da znam čoveka koga ću birati sutra a ne da biram stranku… Poslanici moraju da budu građanima odgovorni a ne samo strankama… Hoćemo da […]

KG: FORMIRANJE KANCELARIJE ZA LJUDSKA PRAVA

U gradskoj kući Grada Kragujevca juče je, u organizaciji Roma centra, održan sastanak na kome je predstavljena inicijativa za formiranje lokalne kancelarije za ljudska i manjinska prava Grada Kragujevca. Sastanku […]

GRAĐANI ISKLJUČENI IZ PROCESA UPRAVLJANJA

Zakonski okvir za upravljanje prirodnim dobrima u Srbiji i dalje je nedovoljno usklađen sa standardima zaštite i očuvanja prirode koje primenjuju zemlje Evropske unije koji se baziraju na uključivanju lokalne […]

SRBIJA NA SMETLIŠTA BACA MILIONE EVRA

Analiza upravljanja otpadom pokazuje da svest o otpadu, kao resursu, u Srbiji i dalje ne postoji i da, usled nedostatka infrastrukture, loše organizacije i izostanka primene savremenih tehnologija, Srbija, godišnje, […]

DECENTRALIZOVANO PREDSTAVLJANJE NALAZA

U petak, 29. i subotu 30. septembra će u Pirotu, Kragujevcu, Kruševcu i Valjevu biti održani forumi građana na kojima će članice konzorcijuma Nacionalne koalicije za decentralizaciju predstaviti nalaze alternativnih […]

INICIJATIVA BIRAM KOGA BIRAM U PARLAMENTU

Građanska inicijativa za promenu izbornog sistema Biram koga biram biće predstavljena 13. septembra u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Inicijativu predstavljaju narodni poslanik iz Niša Dušan Milisavljević i Nacionalna koalicija za […]