Realizovani projekti

ŠTO JUŽNIJE TO TRANSPARENTNIJE

February 23, 2018

Projekat „Što južnije to transparentnije – sprovođenje akcionog plana za poglavlje 23 u gradovima i opštinama na jugu Srbije“ doprinosi većoj uključenosti lokalnih zajednica u proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji […]

Više

PROVERA EU STVARNOSTI 2

February 12, 2018

Projekat provera Evropske stvarnosti je institucionalna podrška jačanju kapaciteta lokalnih organizacija, članica konzorcijuma, za praćenje procesa evropskih integracija, odnosno implementacije zakonskih rešenja na nivou lokalnih samouprava. Informacije o prvom delu […]

Više

REČNIK USLUGA GRADA NIŠA “SAMO DA PITAM”

January 29, 2018

„Samo da pitam“ je portal koji omogućava jednostavan dolazak do informacija o administrativnim uslugama koje pružaju sekretarijati Gradske uprave Grada Niša. Portal se bazira na informacijama i podacima iz „Informatora o […]

Više

MOJ BUDŽET – MOJA ODGOVORNOST

August 22, 2017

Nacionalna koalicija za decentralizaciju u partnerstvu sa Centrom za evropske politike iz Beograda prati proces refome javne uprave na lokalnom nivou sa ciljem unapređenja i primene (SIGMA) principa reforme javne …

Više

RANJENA DEMOKRATIJA

July 20, 2017

Tokom kampanje za reformu izbornog sistema „Biram koga biram“ Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa partnerima dobila je podršku građana, poslanika i političkih partija uspostavljajući pritom prepoznatljiv imidž i u nacionalnim i lokalnim medijima.

Više

PROVERA EU STVARNOSTI

May 4, 2017

Projekat „Provera EU stvarnosti” ima za cilj da ojača kapacitete članica koalicije za dijalog sa građanima i javnim vlastima u oblastima koje su značajne za proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i koje […]

Više

GLASNO I JASNO O EU

February 1, 2017

Projekat Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika osmišljen je kao snažan partnerski projekat organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti i građana. Projekat predviđa […]

Više

REAL SAY ON POLICY

June 10, 2016

Izgradnja poverenja između građana i njihovih predstavnika, stvaranje prostora za uključivanje građana u procese donošenja odluka, razvoj mehanizma za prosleđivanje predloga građana ka parlamentu, čine osnovne elemente ove inicijative. Pored […]

Više

MOJ GLAS – MOJ POSLANIK

April 25, 2016

Moj glas – moj poslanik uključuje aktivan rad sa političkim partijama, izabranim i odgovornim narodnim poslanicima koji mogu u Parlamentu da izglasaju promenu. Ostvarenje saradnje planirano je kroz radne sastanake sa predstavnicima svih političkih partija, radne konferencije, okrugle stolove i javne debate.

Više

STVAR IZBORA

February 2, 2016

Stvar izbora“ treba da doprinese boljoj informisanosti građana o postojećem izbornom sistemu u zemlji i razmotri mogućnosti za njegovo unapređenje.
Kao jedan od rezultata projekta, razvija se i Indeks demokratičnosti izbora (EDI) koji meri bilo koji izborni sistem uzimajući u obzir četiri osnovna elementa: teritorijalnu zastupljenost, rodnu zastupljenost, zastupljenost manjina i odgovornost izabranih predstavnika prema glasačima.

Više

TRAINING AND CONSULTANCY FORWARD

February 2, 2016

NKD je pokrenuo inicijativu “Training and Consultancy Forward” podržanu od strane USAID-a i Instituta za održive zajednice, uz tehničku podršku TACSO u Srbiji. Reč je o inicijativi koja teži uključenju […]

Više

POLITIKE KOJE RADE

February 2, 2016

“Devet partnerskih organizacija na USAID programu podrške građanskom društvu odabrano je  kroz izuzetno konkurentan proces osmišljen da identifikuje organizacije koje imaju jasnu misiju i iskrenu posvećenost u preuzimanju uloge lidera […]

Više

OTVORENI PARLAMENT

February 2, 2016

Osnovni cilj projekta „Otvoreni parlament“ je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika. Svoj rad baziramo na vrednostima […]

Više

OD KOALICIJE OCD DO KOALICIJE GRAĐANA

February 2, 2016

Želimo da podsetimo građane Srbije da je decentralizacija jedna od ključnih političkih reformi koja se mora sprovesti u interesu građana, a ne političkih partija. Kako sve veći broj političkih partija […]

Više

AUTOBUS DECENTRALIZACIJE

February 2, 2016

U okviru projekta “Autobus decentralizacije “, Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) organizovala je putovanje brendiranim autobusom širom Južne Srbije (5 okruga i 12 gradova). Ovaj autobus je opremljen da pruža […]

Više

PITAJTE GRAĐANE

February 2, 2016

Petogodišnja strategija Nacionalne koalicije za decentralizaciju ima za jedan od glavnih ciljeva da promoviše učešće građana u donošenju odluka. Nakon REACT! projekta, tim koalicije je odlučio da se fokusira na […]

Više

PRAVI IZBORI

February 2, 2016

Projekat ”Pravi izbori” je uz finansijsku podršku Misije OEBS-a u Srbiji realizovan u oktobru/novembru 2008. godine. Cilj projekta je  uključivanje građana u proces odlučivanja o tome koji će projekti iz […]

Više

REACT!

February 2, 2016

Istraživanje koje obezbeđuje dobre temelje za ekspertizu modela decentralizacije koji je najprimenljiviji u Srbiji. Edukacija lokalnih i regionalnih stakeholdera zainteresovanih za javno zagovaranje decentralizacije. Aktivnosti na nivou zajednice sa ciljem uključivanja građana i NVO u 5 regionalnih centara u direktnu borbu za decentralizaciju i sa sa ciljem stvaranja lokalnih i regionalnih.

Više

PRAVI BUKU ZA DECENTRALIZACIJU

February 2, 2016

Istraživanje sprovedeno od strane NKD-a (Nacionalne koalicije za decentralizaciju), koje se odnosi na stavove građana o temi decentralizacije je pokazalo da građani ne razumeju značenje reči “decentralizacija”, već ga prepoznaju kao “sve ide u Beograd”. Građani bi želeli da njihove opštine budu jače, da učestvuju u procesu donošenja odluka i da zaustave process “Beogradizacije” kako oni to nazivaju. Do sada, nijedna od političkih partija ili organizacija nije imala uticaj na kanalisanje ove postojeće energije i upotrebila je kako bi izvršila pritisak.

Više

PROMOCIJA DECENTRALIZACIJE

February 2, 2016

Promocija decentralizacije u korist povećanog učešća građana u procesu donošenja odluka. Cilj ovog projekta, implementiranog od strane Nacionalne koalicije za decentralizaciju u partnerstvu sa BCIF-om (Balkanski fond za lokalne inicijative) […]

Više