Građani u razgovoru sa narodnim poslanicima

Kafa sa poslanikom prvi put je realizovana oktobra 2015. godine u Nišu. U organizaciji NKD-a devetoro, od ukupno jedanaest narodnih poslanika iz Niša više od dva sata razgovaralo je sa građanima. Neke od njih građani su videli po prvi put.

Narodni poslanik, kao predstavnik građana, trebalo bi da zastupa interese građana i predstavlja građane u najvišem zakonodavnom telu. Posao narodnog poslanika podrazumeva i komunikaciju sa građanima.

"U ostvarivanju predstavničke funkcije, Narodna skupština, odnosno narodni poslanici održavaju sastanke sa građanima u Narodnoj skupštini i u kancelarijama Narodne skupštine van sedišta Narodne skupštine; razmatraju predstavke i predloge građana".

Smatrali smo da je važno da građani zaista dobiju priliku da u direktnom kontaktu sa svojim predstavnicima izraze svoje stavove, predlože inicijativu ili daju sugestije za rad narodnim poslanicima.

Kafa sa poslanikom prvi put je realizovana kao jedna od aktivnosti u okviru Nedelje parlamentarizma.

1

Ovaj institut komunikacije kasnije su preuzele i druge organizacije i političke partije, a u okviru Nedelje parlamentarizma 2016, kafa sa poslanikom održana je u pet gradova Srbije.

Pogledajte fotografije i izveštaj sa događaja.