SOCIOEKONOMSKA ISTRAŽIVANJA

*korišćenje podataka iz istraživanja dozvoljeno je isključivo uz navođenje izvora

NOVI POREZI PRAZNE KASE LOKALNIH SAMOUPRAVA

Ovim izmenama prihodi lokalnih samouprava u Srbiji bi se smanjili za 20 milijardi dinara godišnje, što iznosi negde oko 180 miliona evra

(NE)PRAVILNOSTI U IZBORNOM PROCESU

Izbori 2012 – (Ne)pravilnosti u izbornom procesu analiza uočenih nepravilnosti tokom parlamentarnih izbora 2012. godine.

SRBIJA U PARLAMENTU 1990-2011

Analiza pokazuje da zastupljenost Beograda u republičkom parlamentu ima tendenciju rasta počev od 2001. godine

PUBLIKACIJE / INDEKS

INDEX ODRŽIVOSTI OCD ZA 2011. GODINU

Indeks održivosti organizacija civilnog društva (IO OCD) se koristi od 1997. godine za procenu održivosti OCD sektora. Indeks je razvijen od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u partnerstvu […]

DENOVINE#03

Da li ste znali da se u regionu Južne i Jugoistočne Srbije ostvaruju veći prihodi od penzija nego od redovnog radnog odnosa? Koliko donet Zakon o restituciji može da ugrozi […]

DENOVINE #02

U drugom broju biltena DeNovine čitajte o aktuelnostima koje muče građane Srbije, o novousvojenom Zakonu o javnoj svojini, i prognozama za budućnost lokalnih samouprava nakon stupanja na snagu Zakona o […]

DENOVINE #04

Šta je pokazalo istraživanje javnog mnjenja o decentralizaciji? Šta građani misle o povećanju nivoa decentralizacije, i u kom delu Srbije ovaj proces ima najveću podršku? Da li su Srbi tradicionalisti […]

DENOVINE #05

Šta pokazuju najnoviji podaci s popisa stanovništva? Koji gradovi rastu, a koji nestaju sa mape Srbije? Šta je doprinelo da se broj stanovnika u Srbiji smanji u odnosu na prethodni popis iz […]

DENOVINE #06

Koje opštine u Srbiji imaju porast broja stanovnika bez obzira na evidentan pad broja stanovnika u Srbiji u odnosu na prethodni popis? Koliko je mladih u ovom periodu napustilo Srbiju? […]

DENOVINE #07

Kako će se izostanak statusa kandidata za ulazak u EU odraziti na demokratske procese u Srbiji? Koliko je srpska politička elita spremna da se odrekne dela centralizovane političke moći u […]

DENOVINE #08

Hoćemo li u 2012. godini živeti u decentralizovanoj Srbiji? Da li će Deda Mraz uticati na povećanje ingerencija i stvaranje boljeg života u sredinama ugroženim centralizacijom? Koje će lokalne samouprave […]

DENOVINE #10

U desetom broju DEnovina: Da li je moguće iskoreniti korupciju i kako bi decentralizacija uticala na nivo kontrole i uvida javnosti u trošenje budžetskog novca? Kakva očekivanja imaju predstavnici organizacija […]

DENOVINE #01

Saznajte šta o procesu decentralizacije misle predstavnici relevantnih institucija, organiizacija i stručne javnosti; gde se Srbija trenutno nalazi na ovom putu, koji su prioriteti u sprovođenju ovog procesa, kolika je […]