GALERIJA

Fotografije

Dan četiri slobode Evropske unije – Deli

Događaj se bavi politikom četiri slobode Evropske unije (sloboda kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala), kao i učešćem građana u oblikovanju ovih sloboda. Zajedno sa učesnicima smo razmatrali ulogu i […]

Pogledaj galeriju

INTERES GRAĐANA U PROCESU INTEGRACIJA – FOTO

U okviru inicijative “Porogovori o pregovorima” Beogradske otvorene škole, u Nišu je, u organizaciji NKD-a, kao lokalnog partnera održan konsultativni sastanak udruženja i novinara sa ciljem da se interes građana […]

Pogledaj galeriju

UVOĐENJE STANDARDA U RAD OCD-A

12. decembar 2016 – Konsultativni sastanak o uvođenju standarda u radu organizacija civilnog društva u organizaciji TACSO resurs centra.

Pogledaj galeriju

ŽENE U PROCESIMA ODLUČIVANJA

9. decembar 2016 – Tribina „Žene u procesima odlučivanja“ povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Pogledaj galeriju

RADNA KONFERENCIJA: SRBIJA U PARLAMENTU

28. novembar 2016 – Radna konferencija o prostoru za unapređenje izbornog sistema u Srbiji održana je krajem novembra u zgrade Narodne skupštine u Beogradu.

Pogledaj galeriju

Video/Klipinzi

ŠEFICA PREGOVARAČKOG TIMA SRBIJE ZA NKD

O statusu pregovora, ulozi organizacija civilnog društva i medija i značaju učešća građana u procesu evropskih integracija, za NKD govorili su šefica Pregovaračkog tima Srbije, Tanja Miščević, stručnjak za komunikacije Srđan […]

Pogledaj

SEDAM GODINA RADA NKD-a (VIDEO)

Nacionalna koalicija za decentralizaciju registrovana je 2010. godine kao koalicija 15 organizacija iz 11 gradova. Ove godine proslavili smo sedam godina postajanja i rada na procesu decentralizacije Srbije, jačanju političke […]

Pogledaj

NKD BUS IZBORNE REFORME

Pogledaj

ŽENE

Pogledaj

SUBVENCIJE

Pogledaj