FOTOGRAFIJE

PRAVI BUKU ZA DECENTRALIZACIJU

Za dva sata, Vlada Srbije (kabinet Premijera) je primila više od 200 telefonskih poziva i oko 100 mailova sa čitave teritorije Srbije.

Pogledaj galeriju

10.000 PISAMA ZA DECENTRALIZACIJU

10.000 građana Srbije uputilo je pismo Vladi RS: Ovom izjavom potvrđujem da sam bio/la žrtva centralizovanog političkog sistema u Srbiji najmanje jednom u svom životu. Zahtevam od Parlamenta Republike Srbije i […]

Pogledaj galeriju

PRAVI IZBORI

Projekat ”Pravi izbori” je uz finansijsku podršku Misije OEBS-a u Srbiji realizovan u oktobru/novembru 2008. godine. Cilj projekta je  uključivanje građana u proces odlučivanja o tome koji će projekti iz […]

Pogledaj galeriju